QHT Agentliyi kiçik qrant müsabiqəsinin mövzularının ictimai müzakirəsini təşkil edib