Turan

Turan
Tarix :

12-01-2022, 13:41

Turan — Tarixi baxımdan Orta Asiya və Mavərünnəhir adlanan bölgənin adı. Geniş mənada isə türklərin yaşadığı bütün əraziləri bildirir.

Turan adına ilk dəfə Firdovsinin Şahnamə əsərində rast gəlinir. İran-Turan müharibələrində Əfrasiyabdan da Turan şahı kimi bəhs olunur. Turan sözü XIX əsrdən etibarən həm də idealogiya rəmzinə çevrilib. Bu idealogiya Türk tarixində siyasi, hərbi və mədəni sahələrə öz təsirini göstərib. Azərbaycanda Turançılıq idealogiyasının ən məşhur daşıyıcılarından biri Əli bəy Hüseynzadə olub. 

 VI əsrdən etibarən Turan sözü bir ölkə olaraq adı olaraq istifadə olunmuşdur. Qaraxanlılar dövrünün əsərləri də turan adı çəkilir. 

TURAN ARAŞDIRMA MƏRKƏZİ
image_print Çap Et

XƏBƏR LENTİ